ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เสงี่ยม วรวุฒิ มารดานางเสาวนีย์ วรวุฒิ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ (อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย)

ด้วยคุณแม่เสงี่ยม  วรวุฒิ  มารดานางเสาวนีย์   วรวุฒิ  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ (อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย) ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2563  โดยกำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพในวันพุธที่  26 สิงหาคม 2563                  ณ วัดไทรงาม ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  และทำการฌาปนกิจศพในพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ.2563

About กาญจนา กาลสงค์