ประกาศโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกปฐมวัยและสาขาวิชาเอกทั่วไป)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

About นันทพร ทองย้อย