ประชาสัมพันธ์โครงการ ไมโล ฟุตซอล 2020 (New Normal)

ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตราเนสท์แล่ ไมโล ภายใต้บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันไมโล ฟุตซอลขึ้นเป็นประจำตลอดระยะเวลา 10 ปี เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการเล่นกีฬา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการไมโล ฟุตซอล 2020 ไปยังโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังแนบ
โครงการไมโลฟุตซอล

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์