ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

ด้วยบริษัทนานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน" จึงประชาสัมพันธ์เพื่อนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครโดยตรงที่บริษัทนานมี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดโครงการ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์