ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเก็กชวน แซ่หลี บิดาคุณครูเรณุกา ณัฎฐหลี ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองไทร

             ด้วย คุณพ่อเก็กชวน  แช่หลี  บิดานางสาวเรณุกา  ณัฏฐหลี ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2563  คณะเจ้าภาพมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ณ สมาคมชาวย่านตาขาว   ศาลา  2  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง   สวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่  2 – 8  สิงหาคม  2563  และกำหนด ฝังศพ  ในวันอาทิตย์ที่  9  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น.  ณ  สุสานท่าไคร

About นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร