ประกาศโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

__ประกาศโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

About นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อย โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์