โรงเรียนอนุบาลตรังวีดีโอกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2563 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านน ระบบเคเบิ้ลทีวีช่อง ABT CHANNEL เคเบิ้ลทีวีการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง มีการจัดกิจกรรมนักเรียนอ่านประวัติคววามเป็นมาของภาษาไทย อ่านคำกลอน กาพย์ โคลง ผ่าน ทางเคเบิ้ลทีวีช่อง ABT CHANNEL และมีการจัดนิทรรศการ ณ เวทีอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
วิดีโอกราฟิฟก โดย : นายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

IMG_4348
>>ภาพกิจกรรมวันภาษาไทน63<<
>>วิดีโอกิจกรรมวันภาษาไทน63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง