รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล