โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2563 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวีช่อง ABT CHRNNEL เคเบิ้ลทีวีการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง มีการจัดกิจกรรมนักเรียนอ่านประวัติคววามเป็นมาของภาษาไทย อ่านคำกลอน กาพย์ โคลง ผ่านทางเคเบิ้ลทีวีช่อง ABT CHRNNEL และมีการจัดนิทรรศการ ณ เวทีอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
>>ภาพกิจกรรมวันภาษาไทน63<<
>>วิดีโอกิจกรรมวันภาษาไทน63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7510 IMG_7515 IMG_7518 IMG_7521 IMG_7523 IMG_7525
IMG_4361 IMG_4365 IMG_4368 IMG_4371 IMG_4374 IMG_4378 IMG_4379 IMG_4380 IMG_4383 IMG_4384 IMG_4385_2 IMG_4387_2 IMG_4389 IMG_4389_2
IMG_4450 IMG_4452 IMG_4454 IMG_4455 IMG_4463 IMG_4465 IMG_4467 IMG_4470 IMG_4472 IMG_4474 IMG_4476 IMG_4480 IMG_4482 IMG_4485 IMG_4487 IMG_4488 IMG_4489 IMG_4490 IMG_4492 IMG_4493 IMG_4494 IMG_4495 IMG_4498 IMG_4499 IMG_4500 IMG_4502 IMG_4503 IMG_4514 IMG_4518 IMG_4522 IMG_4523 IMG_4525 IMG_4406 IMG_4407_2 IMG_4408_2 IMG_4410 IMG_4411 IMG_4412_2 IMG_4414 IMG_4416 IMG_4417 IMG_4418 IMG_4419 IMG_4420_2 IMG_4422 IMG_4423_2 IMG_4425 IMG_4426 IMG_4429_2 IMG_4431 IMG_4446 IMG_4449
IMG_4497 IMG_4491 IMG_4477

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง