โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจรักษาความสะอาดในชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ปี 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมอาสาร่วมใจรักษาความสะอาดในชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563
>>กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรั<<

IMG_4197 IMG_4203
IMG_4184 IMG_4186 IMG_4187 IMG_4188
IMG_4182 IMG_4205 IMG_4206 IMG_4208 IMG_4210 IMG_4211 IMG_4213 IMG_4227 IMG_4228 IMG_4230 IMG_4233 IMG_4234 IMG_4235 IMG_4238 IMG_4239 IMG_4240 IMG_4242 IMG_4243 IMG_4244 IMG_4245 IMG_4246 IMG_4248 IMG_4250 IMG_4253 IMG_4254 IMG_4257 IMG_4259 IMG_4262 IMG_4263 IMG_4264 IMG_4265 IMG_4267 IMG_4269 IMG_4270 IMG_4271 IMG_4275 IMG_4280 IMG_4281 IMG_4284 IMG_4286 IMG_4288 IMG_4290 IMG_4291 IMG_4296 IMG_4298 IMG_4299 IMG_4301 IMG_4302 IMG_4303 IMG_4304 IMG_4306 IMG_4307 IMG_4308 IMG_4309 IMG_4310 IMG_4312 IMG_4315 IMG_4316 IMG_4319 IMG_4320 IMG_4321 IMG_4324 IMG_4325 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4330 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333 IMG_4335 IMG_4336 IMG_4340 IMG_4341 IMG_4343 IMG_4345 IMG_4347

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง