ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพฐ.แจ้งว่า องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNSESCO) ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล๊อกดาวน์ วิธีการรับมือและลดความวิตกกังวล มี จำนวน 3 เรื่อง สำหรับโรงเรียนหรือนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://youtu.be/wXxjJy71yy8, https://youtu.be/E952grA-Uc4 และ Https://youtu.be/dkWToR8Cdus 
 

kornkanok

About kornkanok