โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (24 ก ค.63)

139595 139593 139592 139591 139590 139589 139588 139587 139586

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด