โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยแก่ครู บุคลากรและนักเรียน ด้วยกิจกรรมทางวิชาการและแต่งกายชุดอนุรักษ์ผ้าไทย (29 ก ค.63)

139598 139599 139600 139601 139602 139603 139604 139605 139606 139607 139608 139609 139610 139611 139612 139613 139614

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด