โครงการ “108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม”

สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook:108 ปัญหารังสรรค์ปัญญาศรัทธาคุณธรรมหรือประสานกลุ่มนิสิตนักศึกษาสมาชิกค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ที่ E-mail:108moral@gmail.com 

kornkanok

About kornkanok