โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
>>ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นสิริมงคล<<
>>พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มฯ<<
>>วิดีโอพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4124 IMG_4125 IMG_4126 IMG_4127 IMG_4129 IMG_4130 IMG_4131 IMG_4132 IMG_4133 IMG_4135 IMG_4136 IMG_4137 IMG_4138 IMG_4139 IMG_4140 IMG_4141 IMG_4142 IMG_4143 IMG_4144 IMG_4145 IMG_4147 IMG_4148 IMG_4149 IMG_4150 IMG_4151 IMG_4152 IMG_4154 IMG_4155 IMG_4156 IMG_4157 IMG_4158 IMG_3768 IMG_3769 IMG_3771 IMG_3772 IMG_3770_OK
IMG_3774 IMG_3778 IMG_3780 IMG_3781 IMG_3783 IMG_3785 IMG_3787 IMG_3789 IMG_3792 IMG_3793 IMG_3795 IMG_3801 IMG_3803 IMG_3804 IMG_3805 IMG_3807 IMG_3809 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3830 IMG_3833 IMG_3834 IMG_3839 IMG_3840 IMG_3841 IMG_3843 IMG_3844 IMG_3846 IMG_3848 IMG_3851 IMG_3853 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3856_2 IMG_3861 IMG_3865
IMG_3971 IMG_3974 IMG_3975 IMG_3978 IMG_3981 IMG_3982 IMG_3984 IMG_3986 IMG_3987 IMG_3988 IMG_3991 IMG_3992 IMG_3993 IMG_3995 IMG_3996 IMG_3997 IMG_4000 IMG_4002 IMG_4003 IMG_4004 IMG_4005 IMG_4006 IMG_4009 IMG_4010 IMG_4011 IMG_4012 IMG_4013 IMG_4014 IMG_4015 IMG_4016 IMG_4017 IMG_4018 IMG_4019 IMG_4020 IMG_4021 IMG_4023 IMG_4024 IMG_4025 IMG_4027 IMG_4028 IMG_4029 IMG_4031 IMG_4032 IMG_4034 IMG_4035 IMG_4036 IMG_4038 IMG_4040 IMG_4043 IMG_4044
IMG_3989 IMG_3990 IMG_4108

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง