ประกาศโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ __

About นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อย โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์