การประชุม ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ครั้งที่ 3/2563  เพื่อแจ้งเรื่องดังนี้ การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19,การบริหารงานบุคคล,หลักสูตรฐานสมรรถนะ,การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น,สหกรณ์โรงเรียน,อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) ,ระเบียบทรงผม,การลงโทษ/การล่วงละเมิดทางเพศ และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของ สพป.ตรัง เขต 1  
ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_0_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_1_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_2_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_3_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_4_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_5_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_6_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_7_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_8_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_9_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_10_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_11_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_12_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_13_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_14_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_15_resize ประชุมประธานกลุ_๒๐๐๗๑๗_resize

kornkanok

About kornkanok