รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัคร

กำหนดการกำหนดการ

กลุ่มวิชา 1กลุุ่มวิชา 1

กลุ่มวิชา 2กลุ่มวิชา 2

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล