ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมประชุมมี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน,  กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นนำเสนอข้อมูลรายงาน ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 
ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_0_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_1_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_2_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_3_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_4_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_5_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_6_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_7_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_8_resize ประชุม ITA_๒๐๐๗๑๔_resize

kornkanok

About kornkanok