โรงเรียนบ้านท่าคลอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป

โรงเรียนบ้านท่าคลอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกทั่วไป  ให้ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคลองผู้ผ่านการคัดเ (1)

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา