ประกาศ โรงเรียนวัดไทรงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน โรงเรียนวัดไทรงาม

โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง

About โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง