รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัครประกาศ-กศจ.ตรัง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย-โอนฯ-สพป.ตรัง-เขต-1

แบบคำขอย้ายแบบคำขอย้าย

แบบขอโอนแบบคำขอโอน

ตัวชี้วัดขอย้ายองค์ประกอบตัวชี้วัด ย้าย

ตัวชี้วัดขอโอนองค์ประกอบตัวชี้วัดการโอน

ข้อเสนอแนวคิดข้อเสนอแนวคิด

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล