โรงเรียนบ้านท่าคลองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคลอง  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  วิชาเอกทั่วไป

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคลองรายชื่อผู้มีสิ

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา