การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ทบทวนและขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีด้วยกระบวนการ PLC โครงการองค์กรคุณธรรม  ก้าวนำเขตสุจริต และในการประชุมครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “ยกย่องคนดีในที่ทำงาน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  ได้แก่ 1. นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง 2.นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 3.นางนันทกัญ หนูพุทธ 4.นายกฤตภาส บรรสาร 5.นายอนันวิทย ทองหวาน  และนางรวงพิน อ่อนคง  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
IMG_5941_resize IMG_5942_resize IMG_5943_resize IMG_5944_resize IMG_5945_resize IMG_5946_resize IMG_5947_resize IMG_5948_resize IMG_5949_resize IMG_5950_resize IMG_5952_resize IMG_5953_resize IMG_5954_resize IMG_5956_resize IMG_5957_resize IMG_5958_resize IMG_5960_resize IMG_5961_resize IMG_5962_resize IMG_5963_resize IMG_5964_resize IMG_5965_resize

kornkanok

About kornkanok