โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีวางหรีดเคารพศพคุณพ่องั่น ตั้นฉ้วน บิดาครูนันทา ตั้นฉ้วน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมพิธีวางหรีดเคารพศพคุณพ่องั่น ตั้นฉ้วน บิดาครูนันทา ตั้นฉ้วน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ วัดประสิทธฺชัย (วัดคลองเต็ง) อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 
>>ภาพพิธีวางหรีดเคารพศพ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1767 IMG_1726 IMG_1728 IMG_1761 IMG_1763 IMG_1764 IMG_1766 IMG_1767 IMG_1768 IMG_1769 IMG_1770 IMG_1771 IMG_1772 IMG_1773 IMG_1774 IMG_1775
IMG_1719 IMG_1720 IMG_1722 IMG_1725
IMG_1707 IMG_1710 IMG_1711 IMG_1776 IMG_1779 IMG_1780
IMG_1712 IMG_1713 IMG_1715 IMG_1716 IMG_1717 IMG_1730 IMG_1731 IMG_1732 IMG_1733 IMG_1734 IMG_1735 IMG_1736 IMG_1737 IMG_1738 IMG_1739 IMG_1740 IMG_1741 IMG_1742

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง