ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.otep.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

kornkanok

About kornkanok