ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย

https://drive.google.com/file/d/1q40Z-GQEDCTgzpXYQh5SydJ6gwIOQBas/view?usp=sharing

About ควนสีนวล ควนสีนวล