การประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 วัน วันที่ 23  มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอหาดสำรำญและอำเภอนาโยง   ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปะเหลียน วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมือง ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอย่านตาขาว โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้ เรื่องแนวทางการเปิด-ปิด และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ., เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563, เรื่อง คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และ เรื่อง การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ฯลฯ และในการประชุมครั้งนี้ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หูเขียว นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย ณ ห้องประชุมพรเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_5873_resize IMG_5877_resize IMG_5878_resize IMG_5880_resize IMG_5881_resize IMG_5882_resize IMG_5883_resize IMG_5884_resize IMG_5886_resize IMG_5887_resize IMG_5888_resize IMG_5892_resize IMG_5893_resize IMG_5894_resize IMG_5895_resize IMG_5896_resize IMG_5897_resize IMG_5898_resize IMG_5899_resize IMG_5901_resize IMG_5902_resize IMG_5907_resize IMG_5909_resize IMG_5910_resize IMG_5911_resize IMG_5914_resize IMG_5915_resize IMG_5916_resize IMG_5918_resize IMG_5920_resize IMG_5922_resize IMG_5923_resize IMG_5924_resize IMG_5928_resize IMG_5930_resize IMG_5932_resize IMG_5934_resize IMG_5935_resize IMG_5936_resize IMG_5937_resize IMG_5938_resize IMG_5939_resize มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน_resize

kornkanok

About kornkanok