โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่3/2563

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่3/2563 เพื่อเตรียมแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และวาระอื่นๆ ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
>>ภาพบรรยากาศการประชุมครู3/63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1697 IMG_1698
IMG_1570 IMG_1571 IMG_1572 IMG_1575 IMG_1577 IMG_1578 IMG_1580 IMG_1581 IMG_1582 IMG_1583 IMG_1584 IMG_1586 IMG_1587 IMG_1588 IMG_1589 IMG_1590 IMG_1591 IMG_1592 IMG_1594 IMG_1595 IMG_1596 IMG_1597 IMG_1598 IMG_1599 IMG_1600 IMG_1601 IMG_1602 IMG_1603 IMG_1604 IMG_1606 IMG_1607 IMG_1609 IMG_1610 IMG_1611 IMG_1612 IMG_1613 IMG_1614 IMG_1617 IMG_1618 IMG_1619 IMG_1620 IMG_1621 IMG_1622 IMG_1623 IMG_1624 IMG_1625 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1628 IMG_1629 IMG_1630 IMG_1631 IMG_1632 IMG_1633 IMG_1634 IMG_1635 IMG_1636 IMG_1637 IMG_1638 IMG_1639 IMG_1640 IMG_1641 IMG_1642 IMG_1643 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1646 IMG_1647 IMG_1648 IMG_1650 IMG_1651 IMG_1652 IMG_1654 IMG_1655 IMG_1656 IMG_1658 IMG_1660 IMG_1662 IMG_1663 IMG_1664 IMG_1665 IMG_1666 IMG_1667 IMG_1669 IMG_1670 IMG_1671 IMG_1672 IMG_1676 IMG_1678 IMG_1681 IMG_1682 IMG_1683 IMG_1684 IMG_1685 IMG_1686 IMG_1687 IMG_1688 IMG_1689 IMG_1690 IMG_1691 IMG_1693 IMG_1694 IMG_1701 IMG_1702 IMG_1703 IMG_1704

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง