การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2563 นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 
ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0001_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0002_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0003_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0004_resize  ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0006_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0007_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0008_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0009_resize  ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0011_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0012_resize ประชุม KRS_๒๐๐๖๒๒_0013_resize

kornkanok

About kornkanok