ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคลอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคลอง  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดรับสมัครดังนี้  ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคลอง

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา