โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้าง

โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประกาศรับสมัครครูจ้างปี-2563โรงเรียนบ้านห้วยม่วงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้าง   2 อัตรา

1. ตำแหน่งครูจ้าง  สาขาวิชาเอกทั่วไป     จำนวน  1 อัตรา

2. ตำแหน่งครูจ้าง  สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา  

ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22  มิถุนายน  2563  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่  23  มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือกวันที่  25  มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือ วันที่ 29  มิถุนายน 2563

 

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา