สพป.ตรัง เขต1ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตรังประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการผลิตสื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการผลิตสื่อชุดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
>>บรรยากาศการประชุมฯ<<
>>บันทึกวิดีโอสอนอังกฤษหน่วยที่1<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1286 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1294 IMG_1295 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1298 IMG_1299 IMG_1300 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1303 IMG_1305 IMG_1306 IMG_1307 IMG_1308 IMG_1309 IMG_1310 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1313 IMG_1314 IMG_1315 IMG_1317 IMG_1318 IMG_1319 IMG_1320 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1324 IMG_1325 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1333 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1344 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1348 IMG_1349 IMG_1350 IMG_1351 IMG_1352 IMG_1353 IMG_1354 IMG_1355 IMG_1356 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1360 IMG_1361 IMG_1362 IMG_1363 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1367 IMG_1369 IMG_1370 IMG_1371 IMG_1372 IMG_1373 IMG_1374 IMG_1375 IMG_1376 IMG_1377 IMG_1378 IMG_1379 IMG_1380 IMG_1382 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1391 IMG_1392 IMG_1393 IMG_1396 IMG_1397 IMG_1398 IMG_1400 IMG_1401

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง