การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 8  มิถุนายน  2563 นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะ และนางอังคณา  สุขเสวี สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรวจราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง  เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  เวลา 10.20 -12.00 น. ติดตามงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลเบื้องต้น เวลา 13.30 – 16.30 น. ติดตามโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้แก่โรงเรียนบ้านคลองเต็ง และโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้แก่ โรงเรียนวัดแจ้ง 
549621_resize IMG_5772_resize IMG_5774_resize IMG_5776_resize IMG_5778_resize IMG_5779_resize IMG_5780_resize IMG_5783_resize IMG_5784_resize IMG_5785_resize IMG_5786_resize IMG_5789_resize IMG_5790_resize IMG_5791_resize IMG_5798_resize IMG_5800_resize IMG_5804_resize IMG_5806_resize IMG_5807_resize IMG_5810_resize IMG_5811_resize IMG_5814_resize IMG_5816_resize IMG_5828_resize IMG_5835_resize IMG_5841_resize IMG_5846_resize IMG_5849_resize IMG_5856_resize IMG_5859_resize IMG_5860_resize IMG_5863_resize IMG_5864_resize IMG_5867_resize IMG_5870_resize

kornkanok

About kornkanok