โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

นายพิชัย มะนะสุทธิ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
>>ภาพการประชุมกรรมการฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1117 IMG_1118 IMG_1119 IMG_1120 IMG_1121 IMG_1122 IMG_1123 IMG_1124 IMG_1125 IMG_1126 IMG_1127 IMG_1128 IMG_1129 IMG_1130 IMG_1131 IMG_1132 IMG_1133 IMG_1134 IMG_1135 IMG_1136 IMG_1137 IMG_1138 IMG_1139 IMG_1140 IMG_1144 IMG_1145 IMG_1146 IMG_1147 IMG_1148 IMG_1156

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง