โรงเรียนอนุบาลตรังผู้ปกครองนักเรียน ชั้นป.3 และป.4 รับอุปกรณ์การเรียนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.4 รับอุปกรณ์การเรียนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
>>ภาพแจกอุปกรณ์การเรียนป.3 ป.4 ปี 63<<
>>ภาพแจกอุปกรณ์การเรียนป.5 ป.6 ปี 63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1149 IMG_1154 IMG_1153 IMG_1152 IMG_1151 IMG_1150 IMG_1149 IMG_1114 IMG_1113 IMG_1000 IMG_1004 IMG_1015 IMG_1016 IMG_1017 IMG_1019 IMG_1022 IMG_1023 IMG_1026 IMG_1028 IMG_1030 IMG_1031 IMG_1032 IMG_1033 IMG_1037 IMG_1038 IMG_1039 IMG_1040 IMG_1041 IMG_1043 IMG_1045 IMG_1046 IMG_1047 IMG_1048 IMG_1049 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1052 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1056 IMG_1057 IMG_1058 IMG_1059 IMG_1060 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1065 IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069 IMG_1070 IMG_1071 IMG_1072 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1079 IMG_1080 IMG_1081 IMG_1082 IMG_1083 IMG_1084 IMG_1085 IMG_1086 IMG_1087 IMG_1088 IMG_1089 IMG_1090 IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1094 IMG_1095 IMG_1096 IMG_1097 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1101 IMG_1102 IMG_1103 IMG_1104 IMG_1105 IMG_1106 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1109 IMG_1110 IMG_1111

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง