เยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  ศึกษานิเทศก์ นางวนิดา  คำนวณศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนางรวงพิน  อ่อนคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  กลุ่มโรงเรียนน้ำผุด-โพธาราม จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ และโรงเรียนบ้านห้วยไทร มอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน 
52323_resize 52324_resize 52325_resize 52387_resize 52388_resize 52391_resize 52392_resize

kornkanok

About kornkanok