ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1ประกาศผลการสรรหาฯ

ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล