ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ นักจิตวิทยา

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล