ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิตให้ว้าว ปีที่ 4

           ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูระดับประถมศึกษา ที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์และสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 ตอน PLUG With The UNPLUGGED เสริม วิทย์ – คณิต ด้วยวิทยาการคำนวณ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2563 ทาง http://www.facebook.com/KidRangersTV หรือ Line : @thaipbsteacher จนกว่าจะมีผู้สมัครครบ 1,000 คน จึงจะปิดรับสมัคร หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามรายละเอียดไปยังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 084-2261875

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน