โรงเรียนวัดนางประหลาดประชุมวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมครูในช่วงการเตรียมพร้อมและการทดลองสอนด้วยระบบDLTV ยุคโควิด-19(10 พ.ค.63)

110045 110046 110047 110048 110049 110050 110051 110052 110053

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด