โรงเรียนวัดนางประหลาดออกสำรวจความต้องการผู้ปกครองโดยความร่วมมือจากชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมทดลองการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโตวิด-19 (12-14 พ.ค.63)

114255 114256 114257 114258 114259 114260 114261 114262 114263 114265 114266 114267 114268 114269 114270 114271 114272 114273 114274

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด