ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ตำแหน่งนักจิตวิทยานักจิตวิทยา

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยง

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบข้อแนะนำการสอบ

มาตราการโควิดมาตรการโควิด-19

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบปฏิบัติการสอบ

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบปฏิบัติการสอบ 1

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล