โรงเรียนบ้านท่าบันไดออกสำรวจความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19 (COVID 2019)

ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านท่าบันได ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19 (COVID 2019) พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด นัดหมายการรับ-ส่งภาระงานในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

96276368_676943926372452_4626281313731608576_n 96661272_291739311834966_9155587982521008128_n 96683211_1175317406135775_8844055935614713856_n 96792948_680824016086069_2689376106913464320_n (1) 97464043_274550667031915_6458414504215576576_n 98005367_1112157855849442_1115897026794487808_n 98006487_694591237965216_8805089703087833088_n 98208000_654507368440177_5672297478863454208_n

ratana

About ratana