การประชุมผู้บริหาร สพป./ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป./ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง แนวดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19), เรื่อง หลักสูตรสมรรถนะ และเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0001_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0002_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0003_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0004_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0005_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0006_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0007_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0008_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0009_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0010_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0011_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0012_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0013_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0015_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0016_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0017_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0018_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0019_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0020_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0021_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0022_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0023_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0024_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0025_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0026_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0027_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0028_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0029_resize ประชุมประธานกลุ่ม รร. 14 พ.ค. 63_๒๐๐๕๑๔_0030_resize

kornkanok

About kornkanok