กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละต้น คนทำดีเพื่อแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2563

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  พร้อมด้วยคณะ นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน เพื่อร่วมทำความดีเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 5-11  พฤษภาคม 2563
ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0001_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0002_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0004_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0005_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0006_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0008_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0009_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0010_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0012_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0013_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0015_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0016_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0017_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0018_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0019_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0024_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0027_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0029_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0032_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0033_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0036_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0039_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0040_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0046_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0047_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0049_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0050_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0053_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0055_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0059_resize ปลูกต้นไม้_๒๐๐๕๐๘_0060_resize

kornkanok

About kornkanok