การประชุมทางไกล Video-Conference ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ และนายระนิต  ณ พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0001_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0002_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0003_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0004_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0005_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0007_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0008_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0009_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0010_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0011_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0012_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0013_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0014_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0015 คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0015_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0016 คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0016_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0017   คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0018_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0019   คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0020_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0021_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0022_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0023_resize คอนเฟอเร้น 7 พ.ค. 63_๒๐๐๕๐๘_0024_resize

kornkanok

About kornkanok