โรงเรียนวัดนางประหลาดโดยผอ.กรสิวรรณ์ เธียรโชติ คณะครูและคณะกรรมการฯร่วมปลูกผักสวนครัว/พืชสมุนไพรในกิจกรรมปลูกต้นไม้คนละต้น ทำดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ( 7 พ.ค.63)

106954 106955 106956 106957 106958 106959 106960 106961 106962 106963 106964 106965 106966 106967 106968 106969 106970 106971 106972 106973

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด