รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครกำหนดการสอบ

หลักสูตรหลักสูตร

รายละเอียดกลุ่มวิชารายละเอียดกลุ่มวิชา

ใบสมัครใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล