ประกาศ โรงเรียนวัดควนสีนวล เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด CLICK…

About ควนสีนวล ควนสีนวล